A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nadanie statutu

Status prawny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.
Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.
Obszarem działania Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie jest powiat śremski.

Do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023918.

Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2012r. nadano Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie statut stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 358/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2012r.

Statut:

ZARZĄDZENIE Nr 171 /18 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 maja 2018 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie

Czytaj:Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 16.07.2018
Podpisał: Urszula Sitnicka
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 2 057