A A A
SmodBIP

Elektroniczna skrzynka podawcza

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie informuje:

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Prezesa   Rady   Ministrów   z  dnia   29   września   2005   roku  w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.
Elektroniczna skrzynka podawcza – to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.
Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – podpis złożony przez użytkownika
konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także:
a) jednoznacznie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,
b) zawierający czas wykonania podpisu,
c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,
d) autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl

Należy wybrać Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Śremie i kliknąć złożenie wniosku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie.

ADRES SKRYTKI EPUAP PSSE W ŚREMIE: /PSSESREM/SkrytkaESP

UWAGA!
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:
* założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany, lub
* założyć profil zaufany ePUAPOpublikował: Urszula Sitnicka
Publikacja dnia: 26.04.2019
Podpisał: Urszula Sitnicka
Dokument z dnia: 26.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 494