A A A
SmodBIP

Aktualności

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii, Inwestorzy chcący zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną w Śremie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) mają taką możliwość poprzez wysłanie wniosku wraz z niezbędną dokumentacją w sposób elektroniczny.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie informuje.

Czytaj:

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2019 r.

Czytaj:

INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I AKTUALNOŚCIACH

zawarte są pod adresem     http://www.psse-srem.pl/

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA KAŁU NA NOSICIELSTWO.

Czytaj:

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu sremskiego w 2018 r.

Czytaj:

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu sremskiego w 2017 r.

Czytaj:

Opracowanie pt. LEGIONELLOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH

(przygotowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny).

Komunikaty Międzynarodowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.                                          Odnoszą się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw. Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych.

Biuro ds. Substancji Chemicznych opracowało poradnik dla przedsiębiorców prowadzących operację w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 pod nazwą:                                  „Zasady bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych
kategorii 2”.

Pokaż aktualności z roku:

Ocena stanu sanitarnego powiatu śremskiego

18.03.2016

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w roku 2015.Opublikował: Urszula Sitnicka
Publikacja dnia: 08.05.2020
Podpisał: Urszula Sitnicka
Dokument z dnia: 22.04.2020
Dokument oglądany razy: 3 492