A A A
SmodBIP

Status prawny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.
Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.
Obszarem działania Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie jest powiat śremski.

Do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023918.

Zarządzenie Nr 277/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie.Opublikował: Urszula Sitnicka
Publikacja dnia: 02.07.2020
Podpisał: Urszula Sitnicka
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 2 350