A A A
SmodBIP

Redakcja BIP

Redakcja BIP:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) oraz § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68) powołano w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Śremie Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) . W skład Zespołu wchodzą:

1. Urszula Sitnicka  – Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
2. Krzysztof Gogolewski – Zastępca Administratora Informacji Publicznej
________________________________________
Urszula Sitnicka

e-mail: urszula.sitnicka@psse-srem.pl

Krzysztof Gogolweski

e-mail: psse.srem@pis.gov.plOpublikował: Urszula Sitnicka
Publikacja dnia: 28.10.2020
Podpisał: Urszula Sitnicka
Dokument z dnia: 08.08.2019
Dokument oglądany razy: 2 363