A A A
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Dostęp do pozostałych informacji publicznych
zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1429 ze zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek strony ustny lub pisemny.

W sprawie wyznaczenia koordynatorów do Spraw Dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1062) wyznaczono:
1. Panią - Wiesławę Marciniak - Przewodnicząca zespołu
2. Pana  - Mariusza Towarek - Członek zespołu
3. Panią - Izabelę Stefaniak - Członek zespołu
do pełnienia funkcji koordynatorów o Spraw Dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie.

Kontakt:

- email: psse.srem@pis.gov.plOpublikował: Urszula Sitnicka
Publikacja dnia: 28.10.2020
Podpisał: Urszula Sitnicka
Dokument z dnia: 08.08.2019
Dokument oglądany razy: 2 923