A A A
SmodBIP

Petycje

Petycje
Zasady składnia i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870).

Petycje 2019 r.
Zbiorcza informacja o petycjach za 2019 rok:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie nie rozpatrywał w 2019 r. żadnej petycji.

Petycje 2018 r.
Zbiorcza informacja o petycjach za 2018 rok:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie nie rozpatrywał w 2018 r. żadnej petycji.

Petycje 2017 r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie nie rozpatrywał w 2017 r. żadnej petycji.Opublikował: Urszula Sitnicka
Publikacja dnia: 28.10.2020
Podpisał: Urszula Sitnicka
Dokument z dnia: 03.01.2019
Dokument oglądany razy: 690